Centrum Kreatywności REPIK

Kursy:

  • techniki uczenia się i koncentracji
  • szybkie czytanie
  • techniki pamięciowe
  • autoprezentacja

REPIK - skład i grafika

Strona domowa Ryszarda i Ewy Polaszewskich